Leabhar-nòtaichean clas OneNote
Caomhain ùine Cuir air dòigh. Co-obraich.
Tha rum-obrach pearsanta ann an leabhraichean-nòtaichean clas OneNote do gach oileanach, leabharlann na susbaint airson bileagan agus ionad co-obrachaidh airson leasanan is rudan eadar-ghnìomhach.
Clàradh a-steach do leabhar-nòtaichean clas

Clàraich a-steach air a’ chunntas sgoile Office 365 agad an toiseach.
Plugan leabhar-nòtaichean clas
Chaidh an tuilleadan ùr an-asgaidh seo airson OneNote desktop (2013 no 2016) a dhealbhachadh gus cuideachadh a thoirt dhan luchd-teagaisg ach an sàbhail iad ùine ’s ach am bi iad nas èifeachdaiche buileach leis na leabhraichean-nòtaichean clas aca. Gabhaidh an tuilleadan seo a-steach sgaoileadh dhuilleagan ’s earrannan, agus lèirmheas luath air obair nan oileanach.
AN AIRE: Chan fheum luchd-cleachdaidh OneNote airson Windows 10, lìon, Mac agus iPad Tuilleadan leabhar-nòtaichean clas a luchdadh a-nuas a chionn ’s gu bheil e na bhroinn o thùs.

Ma tha agad ri tuilleadan leabhar-nòtaichean clas a chur an sàs gu luath air iomadh PC no mas e rianaire TF a tha annad, briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh.

Cum rian air an stuth teagaisg agad
Cum rian air na planaichean leasanan is an stuth teagaisg agad san leabhar-nòtaichean digiteach agad fhèin.
Ma chumas tu gach rud ann na leabhar-nòtaichean clas OneNote, ’s urrainn dhut rudan a tha a dhìth ort a lorg ann, fiù mas e teacsa ann an dealbh no làmh-sgrìobhadh a tha ann.
Thèid na leabhraichean-nòtaichean agad a shàbhaladh gu fèin-obrachail agus bidh cothrom agad orra o uidheam sam bith, air loidhne no fo loidhne.
Trèanadh air loidhne eadar-ghnìomhach an-asgaidh
A’ cumail rian air rudan le OneNote >
Cruthaich ⁊ thoir seachad leasanan eadar-ghnìomhach
Cruinnich susbaint-lìn agus leabaich leasanan a tha agad mu thràth san leabhar-nòtaichean chlas agad gus planaichean leasanan gnàthaichte a chruthachadh.
Gabh a-staigh clàraidhean fuaime ’s video gus sàr-leasanan eadar-ghnìomhach a chruthachadh do dh’oileanaich.
Bidh cothrom aig na h-oileanaich air sàr-innealan tarraing leis an urrainn dhaibh sleamhnagan a chomharradh no sgrìobhadh orra agus diagraman is nòtaichean làmh-sgrìobhte a dhèanamh.
Bidh e nas fhasa obair-dhachaigh, ceisteachain, deuchainnean is bileagan a chruinneachadh le leabhraichean-nòtaichean clas.
Gheibh oileanaich an obair ann an leabharlann na susbaint. Cha bhi feum air clò-bhualadh dhuilleagan dhan chlas tuilleadh.
Trèanadh air loidhne eadar-ghnìomhach an-asgaidh
Cruthaich leasanan eadar-ghnìomhach ann an OneNote >
Dèan co-obrachadh is thoir seachad beachdan
Cum taic ri oileanaich fa leth le bhith a’ sgrìobhadh rudan san leabhar-nòtaichean prìobhaideach aig gach oileanach.
Brosnaichidh an rum co-obrachaidh co-obrachadh eadar na h-oileanaich fhad ’s a bheir an neach-teagaisg seachad beachdan is taic.
’S urrainn do thidsearan taic a thoirt sa bhad do dh’oileanaich aig a bheil duilgheadasan le bhith a’ lorg tagaichean a dh’iarras cuideachaidh.
Trèanadh air loidhne eadar-ghnìomhach an-asgaidh
Co-obrachadh san t-seòmar-teagaisg le leabhar-nòtaichean clas OneNote >
Tòisich an-dràsta
Caomhain ùine Cuir air dòigh. Co-obraich.
Tha rum-obrach pearsanta ann an leabhraichean-nòtaichean clas OneNote do gach oileanach, leabharlann na susbaint airson bileagan agus ionad co-obrachaidh airson leasanan is rudan eadar-ghnìomhach.
Plugan leabhar-nòtaichean clas
Chaidh an tuilleadan ùr an-asgaidh seo airson OneNote desktop (2013 no 2016) a dhealbhachadh gus cuideachadh a thoirt dhan luchd-teagaisg ach an sàbhail iad ùine ’s ach am bi iad nas èifeachdaiche buileach leis na leabhraichean-nòtaichean clas aca. Gabhaidh an tuilleadan seo a-steach sgaoileadh dhuilleagan ’s earrannan, agus lèirmheas luath air obair nan oileanach.