Llyfr Nodiadau Dosbarth OneNote
Arbed Amser. Trefnu. Cydweithio.
Mae Llyfrau Nodiadau Dosbarth OneNote yn cynnwys lle gwaith personol i bob myfyriwr, llyfrgell cynnwys ar gyfer taflenni, a gofod cydweithio ar gyfer gwersi a gweithgareddau creadigol.
Mewngofnodi Llyfr Nodiadau Dosbarth

Mewngofnodwch gyda'ch cyfrif Office 365 o'ch ysgol i gychwyn arni.
Ategyn Llyfr Nodiadau Dosbarth
Mae'r ategyn am ddim newydd hwn ar gyfer bwrdd gwaith OneNote (2013 neu 2016) wedi cael ei lunio i helpu athrawon i arbed amser a gweithio hyd yn oed yn fwy effeithiol gyda'u Llyfrau Nodiadau Dosbarth. Mae'r ategyn yn cynnwys dosbarthu fesul tudalen ac adran a'r gallu i adolygu gwaith myfyrwyr yn sydyn.
NODYN: Does dim angen i ddefnyddwyr OneNote ar gyfer Windows 10, y we, Mac ac iPad lwytho'r Ategyn Llyfr Nodiadau Dosbarth i lawr ar wahân gan ei fod yn rhan ohono'n barod.

Os ydych chi am ddefnyddio'r ategyn Llyfr Nodiadau Dosbarth yn eang ar draws sawl cyfrifiadur neu os ydych chi'n Weinyddwr TG, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Rhoi trefn ar gynnwys eich cwrs
Gallwch roi eich cynlluniau gwersi a chynnwys y cwrs mewn trefn yn eich llyfr nodiadau digidol eich hun.
Gallwch gadw popeth mewn Llyfr Nodiadau Dosbarth OneNote, gan fanteisio ar ei beiriant chwilio pwerus i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, hyd yn oed testun mewn lluniau neu lawysgrifen.
Bydd eich llyfrau nodiadau'n cael eu cadw'n awtomatig a gallwch eu gweld ar unrhyw ddyfais, ar-lein neu all-lein.
Hyfforddiant ar-lein rhyngweithiol am ddim
Cadw trefn ar bethau gydag OneNote >
Creu a darparu gwersi rhyngweithiol
Gallwch gasglu cynnwys o'r we a phlannu gwersi sydd eisoes yn bodoli yn eich llyfr nodiadau dosbarth i greu cynlluniau gwersi personol.
Gallwch gynnwys recordiadau sain a fideo i greu gwersi rhyngweithiol difyr i fyfyrwyr.
Gall myfyrwyr ddefnyddio offer lluniadu pwerus i amlygu, gwneud nodiadau ar sleidiau, braslunio diagramau, a gwneud nodiadau mewn llawysgrifen.
Mae eich llyfr nodiadau dosbarth yn ei gwneud yn haws i chi gasglu gwaith cartref, cwisiau, arholiadau a thaflenni.
Bydd myfyrwyr yn mynd i'r llyfrgell gynnwys i gael eu haseiniadau. Dim mwy o argraffu taflenni ar gyfer y dosbarth.
Hyfforddiant ar-lein rhyngweithiol am ddim
Creu gwersi rhyngweithiol gydag OneNote >
Cydweithio a darparu adborth
Mae'n darparu cymorth wedi'i addasu'n bersonol drwy deipio neu ysgrifennu'n uniongyrchol yn llyfr nodiadau preifat pob myfyriwr.
Mae'r gofod cydweithio'n annog myfyrwyr i weithio gyda'i gilydd wrth i'r athro gynnig adborth a mentora mewn amser real.
Drwy chwilio am dagiau'n gofyn am help, gall athrawon roi adborth ar unwaith i fyfyrwyr sy'n cael trafferth.
Cychwyn Arni Nawr
Arbed Amser. Trefnu. Cydweithio.
Mae Llyfrau Nodiadau Dosbarth OneNote yn cynnwys lle gwaith personol i bob myfyriwr, llyfrgell cynnwys ar gyfer taflenni, a gofod cydweithio ar gyfer gwersi a gweithgareddau creadigol.
Ategyn Llyfr Nodiadau Dosbarth
Mae'r ategyn am ddim newydd hwn ar gyfer bwrdd gwaith OneNote (2013 neu 2016) wedi cael ei lunio i helpu athrawon i arbed amser a gweithio hyd yn oed yn fwy effeithiol gyda'u Llyfrau Nodiadau Dosbarth. Mae'r ategyn yn cynnwys dosbarthu fesul tudalen ac adran a'r gallu i adolygu gwaith myfyrwyr yn sydyn.