Utvalde appar
Få meir ut av OneNote med desse appane og einingane.
Brother Web Connection
Brother-maskina (MFP/dokumentskannar) kan skanne bilete og laste dei direkte opp til OneNote og OneDrive utan å måtte gå via ein PC.
Chegg
Studentar kan lagre viktige heimeleksesvar frå Chegg Study Q&As studiesvar og -spørsmål i OneNote. Det er enkelt med Klipp ut-knappen i OneNote. Der kan du byrje å organisere svara etter emne, fag eller oppgåve, og du kan straks søkje i alt saman i OneNote. Lag den ultimate studierettleinga, og del med klassekameratane dine.
cloudHQ
Integrer OneNote-notata dine med cloudHQ. Synkroniser notatblokkene dine med andre populære skytenester som Salesforce, Evernote og Dropbox. Du kan enkelt samarbeide med andre, dele idear i alle slags appar og automatisk synkronisere dei med OneNote. Du kan òg sikringskopiere OneNote-notatblokkene i andre skytenester for å verne ideane dine i tilfelle du slettar dei ved ein feil.
Newton
Lagre viktige e-postmeldingar i OneNote med eitt klikk ved hjelp av Newton. Anten det er ein faktura, ei oppskrift eller ei viktig e-postmelding frå ein kunde, kan du bruke Newtons OneNote-integrasjon til å ha alt på éin stad.
Docs.com
Docs.com lèt brukarar spre notat eller opplæringsmateriale gjennom OneNote-notatblokker. Det gjer at personar som lærarar og elevar over heile verda, kan vise og bruke om att OneNote-notatblokka di, noko som aukar populariteten og påverknaden i felleskapet.
Doxie Mobile Scanners
Doxie er ein ny type papirskannar som er oppladbar, slik at du kan skanne dokument kvar som helst – inga datamaskin er nødvendig. Berre lad opp og skru på, uansett kvar du er – sett inn papir, kvitteringar og fotografi for å skanne, arkivere og dele. Doxie kan brukast til å skanne kvar som helst og kan synkroniserast med OneNote, slik at du kan få tilgang til dei skanna dokumenta på alle einingane dine
EDUonGo
Med EDUonGo kan alle starte eit nettbasert akademi eller kurs på få minutt. EDUonGo-studentar kan enkelt eksportere leksjonar til sine eigne notatblokker. Dette gjer det enkelt for studentar å ta notat og dele dei med andre. Studentar kan òg kople til OneDrive-kontoar. Som lærar kan du inkludere videoar frå Office Mix i leksjonane.
Send e-post til OneNote
Ta vare på dei tinga som er viktige for deg, medan du er på farta, og send dei på e-post rett til notatblokka di! Send dokument, notat, reiseruter og anna til me@onenote.com, så lagrar vi dei i OneNote-notatblokka di, kor du kan få tilgang det frå alle einingane dine.
Epson Document Capture Pro
Med Document Capture Pro kan du enkelt skanne dokument, redigere sider, lagre filer og overføre data til programma som er skanna med Epson-skannarar, for eksempel Workforce® DS-30, DS-510, DS-560 og andre. I tillegg kan brukarar skanne til OneNote med eitt trykk, og enkelt få tilgang til dokument frå fleire einingar, eller dele med andre.
eQuil Smartpen2 & Smartmarker
Skriv notata dine på ei kva som helst overflate, og send dei til OneNote ved å gjere notatoverflata til ei smart overflate med eQuil Smartpen2 og Smartmarker. Dette er den naturlege måten å registrere dei fantastiske ideane dine på.
Feedly
Feedly koplar lesarar med historiene og informasjonen dei er opptekne av. Bruk Feedly til å oppdage og følgje godt innhald – lagre dei beste artiklane i OneNote med berre eitt klikk.
Paper og Pencil av FiftyThree
Gå frå Pencil til Paper med ideane dine, og ta det eitt steg vidare med OneNote. Skriv og teikn enklare og meir nøyaktig med Pencil, og dersom du gjer ein feil, berre snur du blyanten og viskar bort på ein naturleg måte – og alt dette direkte i OneNote. Ta notat på ein enkel måte, lag sjekklister og skisser i Paper. Deretter deler du i OneNote for å gjere meir, for eksempel samarbeide i ei delt notatblokk, leggje til lydopptak, og få tilgang til innhaldet ditt frå så å seie alle slags einingar.
Genius Scan
Genius Scan er ein skannar du kan ha i lomma. Den lar deg digitalisere papirdokument, lage PDF-filer og lagre dei i OneNote med ein gong.
JotNot Scanner
JotNot gjer ein iPhone om til ein berbar skannar som kan skanne dokument med fleire sider. Du kan bruke JotNot til å skanne dokument, oppskrifter, tavler, visittkort og notat til eit elektronisk format. JotNot tilbyr no direkte integrasjon med OneNote-plattforma til Microsoft, slik at du raskt og enkelt kan ta sikringskopiar og organisere skanningar frå OneNote-kontoen din.
Livescribe 3 Smartpen
Med Livescribe 3 smartpen og Livescribe+-appen kan du skrive på papir og med ein gong sjå alt komme opp på dei mobile einingane dine, kor du kan merke, søke og konvertere notata dine til tekst. Du kan sende alt til OneNote, slik at handskrivne notat og skisser blir integrerte med annan viktig informasjon du har.
Mod Notebooks
Mod er ei notatblokk av papir som er tilgjengeleg frå nettskya. Ta notat med penn og papir, og få deretter sidene digitalisert kostnadsfritt. Kvar side av ei fullført notatblokk kan bli synkronisert med OneNote og lagra for alltid.
NeatConnect
NeatConnect forvandlar papirhaugar til digitale dokument og sender dei rett til OneNote utan ei datamaskin. NeatConnect er Wi-Fi-kompatibel og har ein berøringsskjerm som gjer det raskt og enkelt å skanne til OneNote frå alle romma i huset ditt eller kvar som helst på kontoret, slik at du kan spare tid og ta organisering og produktivitet til eit heilt nytt nivå.
News360
News360 er ein kostnadsfri, tilpassa nyhendeapp, som lærer kva du liker og blir smartare for kvar gong du bruker han. Med meir enn 100 000 kjelder er det alltid noko interessant å lese, og favoritthistoriene dine kan du lagre i OneNote med eit knappetrykk.
Nextgen Reader
Ein rask, enkel og vakker RSS-lesar for Windows Phone. No kan du lagre artiklar direkte i OneNote. God lesing!
Office Lens
Office Lens er som å ha ein skannar i lomma. Gå aldri glipp av notat på tavla, og sjå aldri etter feilplasserte dokument eller visittkort, manglande kvitteringar eller bortkomne gule lappar igjen! Office Lens gjer bileta dine lesbare og gjenbrukbare på magisk vis. Lagre innhald rett til OneNote med automatisk trimming og opprydding.
OneNote For AutoCAD
OneNote for AutoCAD lèt deg ta notat saman med teikninga di innanfrå AutoCAD. Dette forsterkar produktiviteten til fagfolk innan arkitektur og teknikk over heile verda som brukar AutoCAD til å opprette 2D- og 3D-teikningar. Desse notata blir sikkerhetskopiert til skyen og kan opnast når som helst. Brukarar kan sjå desse notata neste gong dei opnar teikninga i AutoCAD.
OneNote Class Notebooks
Organiser timeplanane og kursinnhaldet i ei eiga digital notatblokk med eit personleg arbeidsområde for kvar elev, eit innhaldsbibliotek for støtteark og eit samarbeidsområde for timar og kreative aktivitetar.
OneNote Web Clipper
Med OneNote Web Clipper kan du lagre nettsider frå nettlesaren i OneNote-notatblokkene. Med berre eitt klikk kan du lagre ting raskt og hugse meir i livet ditt.
Powerbot for Gmail
Lagre viktige e-postmeldingar, samtalar og vedlegg i OneNote direkte i Gmail-grensesnittet. Gløym hopping mellom appar.
WordPress
Skriv WordPress-innlegg på alle typar einingar, uansett plattform, kopla til nettet eller i fråkopla modus i OneNote, og bruk enkelt opp att innhald frå alle dei eksisterande notata dine.
Zapier
Med Zapier er det enkelt å kople OneNote med appar du allereie brukar, for eksempel Salesforce, Trello, Basecamp, Wufoo og Twitter. Bruk denne appen til å sikringskopiere notat, halde oversikt over fullførte oppgåver eller lagre nye kontaktar, bilete, nettsider og anna.