OneNote Web Clipper không được hỗ trợ trên trình duyệt hiện tại và hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng trình duyệt hiện đại như Microsoft Edge.

Cắt trang web bất kỳ
Cắt trang web bất kỳ
Generic placeholder image

Ghi lại web

Nhanh chóng ghi lại bất kỳ trang web nào vào OneNote, nơi bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa, chú thích hoặc chia sẻ trang web.

Generic placeholder image

Loại bỏ nội dung không quan trọng

Giảm thiểu nội dung không quan trọng và chỉ cắt những bài viết, công thức nấu ăn hay thông tin sản phẩm bạn thực sự cần

Generic placeholder image

Truy nhập ở mọi nơi

Truy nhập các trang web được cắt của bạn trên mọi máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại - ngay cả khi bạn ngoại tuyến.