OneNote Web Clipper is not supported on current browser and works best using a modern browser like Microsoft Edge.

Дурын вэб хуудсыг клипд
Дурын вэб хуудсыг клипд
Generic placeholder image

Вэбний зураг авах

Хүссэн вэб хуудасныхаа хэсгийг авч OneNote рүү оруулбал тэндээс хялбархан засаж, тэмдэглэгээ хийж, хуваалцах боломжтой.

Generic placeholder image

Ач холбогдол багатай зүйлийг арилгах

Ач холбогдолгүй зүйлсийг багасгаж зөвхөн үнэхээр хэрэгтэй байгаа нийтлэл, жор, бүтээгдэхүүний мэдээллээ клипдэнэ үү

Generic placeholder image

Хаанаас ч хандах

Оффлайн байсан ч өөрийн клипдсэн вэб хуудсанд компьютер, таблет, утсан дээрээсээ хандаарай.