OneNote वॅब क्लिपराक आतां चालंत ब्रावजरा चेर तेंको मेळना आनी Microsoft Edge सारक्या आधुनीक ब्रावजराचेर एकदम बरें काम करता.

खंयचेंय वॅबपान सांबाळचें
खंयचेंय वॅबपान सांबाळचें
Generic placeholder image

वॅब कॅप्चर करचो

खंयचेंय वॅबपान OneNote त जलदरितीन कॅप्चर करचें, जंय तुमी तें सोंपेंरितीन संपादीत करूंक, टिपणी बरोवंक वा तें वांटूक शकतात.

Generic placeholder image

क्लटर काडचो

क्लटर उणो करचो आनी फकत तुमकां गरज आशिल्लेच लेख, रेसिपी, वा उत्पादाची म्हायती क्लिप करची

Generic placeholder image

खंयूय ऍक्सॅस करचें

खंयच्याय संगणक, टॅब्लेट, वा फोनाचेर-तुमी ऑफलायन आसतना लेगीत तुमचीं क्लिप केल्ली वॅबपानां ऍक्सॅस करचीं.