ایده ها در OneNote شکل میگیرند

دانلود برنامه

دانلود


ایجاد به شیوه خویش

آیا شما ایده های فوق العاده که دفعتاً به ذهن تان خطور میکنند را بالای یک دستمال یا در یادداشت های چسبان تحریر میکنید؟ آیا دقت برایتان اهمیت بیشتری دارد؟ OneNote شیوه پسندیده شما برای شکل دادن افکار و ایده هایتان را پشتیبانی میکند. بدون ضرورت به قلم و کاغذ به راحتی تایپ کنید، تحریر نمایید یا رسامی کنید. ایده ها را در انترنیت جستجو نموده و قسم تصویر چیدن کنید.

یک جدول که OneNote را در Windows 10 نشان میدهد

با همه همکاری کنید

تیم شما ایده قرن را تسخیر کرده است. فامیل شما منیو را برای یکجا شدن پلان میکند. هر جا که میروید در همان صفحه قبل و قسم همگام شده برنامه را دسترسی خواهید داشت.

عکس شخصی که OneNote را در یک کمپیوتر تابلت برای کار استعمال میکنید

با قلم دیجیتالی فکر کنید

آماده. تنظیم. رسم کردن. یک ستایلوس یا نوک انگشت یگانه افزاری است که نیاز دارید. یادداشت های دست نوشته ایجاد کنید و آنها را پسانتر به نوشتۀ نگارش شده تبدیل نمایید. فقرات مهم را رو نمایی کنید و ایده هایتان را با استعمال رنگ ها یا شکل ها قسم بهتری نمایش دهید.

رنگ های روشن رسامی شده با یک قلم Surface

دسترسی در همه جا

یادداشت کنید. استخراج محتوا از همه منابع برایتان راحت خواهد بود، حتی وقتی آفلاین استید. در لپ تاپ تان آغاز کنید و سپس یادداشت ها را در مبایل تان بهنگام سازید. OneNote در همه دستگاه ها و پلتفورم ها کار میکند.

عکس OneNote که در iPad، iPhone و Apple Watch نمایش داده شده است
بهتر با Office

OneNote عضو فامیل Office است که از قبل می شناسید. یادداشت ها را با نکاتی که از ایمیل Outlook اخذ میکنید شکل دهید یا یک جدول Excel را داخل یادداشت جا دهید. اینجا که همه برنامه های Office پسندیده تان همرای یکدیگر کار میکنند، کارهای بیشتر انجام داده میتوانید.

عکس ساختمان Office

}

اتصال در صنف

متعلمین را در یک ساحه همکاری یکجا نمایید یا برای هر کدام در کتابچه های خصوصی مجزا پشتیبانی ارائه دهید. و کدام نیازی به لکچر نوت های چاپ شده نخواهند داشت. شما میتوانید از یک کتابخانه محتوای مرکزی مضامین را ترتیب داده و کارهای خانگی را توزیع نمایید.

اکتشاف کتابچه صنف

عکس OneNote که در یک کتاب سطح نمایش داده شده است