Iingcamango ziyadibana kwi-OneNote

Khuphela usetyenziso

Khuphela


Ngokulula fudusa i-Evernote ukuya kwi-OneNote ungqamanise amanqaku akho kuzo zonke izixhobo, mahala. Fumanisa indlela yokwenjenjalo


Yila eyakho

Ngaba uye urhoqoze iingcamango emaphepheni nakumanqaku ancamathelayo? Ngaba ukugcwalisa okuthe ngqo yindlela oyithandayo? I-OneNote ikulungele ukukunceda nokuba iingamango zakho uziphumeza njani. Chwetheza, bhala okanye uzobe ngohlobo oluzenzekelayo losiba kwiphepha. Khangela uze ukiphe ukusuka kwiwebhu ukuze ube nomfanekiso weengcamango.

Ithabhlethi ebonisa i-OneNote kwi-Windows 10

Sebenzisana naye nabani na

Iqela lakho livelisa ingcamango esemagqabini. Usapho lwakho luceba imenyu yendibano enkulu. Hlala usazi konke kwaye ungqamene naphi na apho ukhoyo.

Ifoto yomntu usebenzisa i-OneNote kwithabhlethi yomsebenzi

Cinga ngeinki

Lungela. Qalisa. Zoba. Usiba okanye uthupha siso sodwa isixhobo osidingayo. Thatha amanqaku abhalwe ngesandla uze uwaguqule uwenze umbahlo ochwetheziweyo. Balaselisa okubalelekileyo uze ubonise iingcamanfo ngemibala okanye imilo.

Imibala ekhanyayo ezotywe ngoSiba lwe-Surface

Ufikelelo naphi na

Qaphela. Kulula ukukhupha isiqulatho sakho naphi na, nokuba ungaphandle kweintanethi. Qalisa kwi-laptop yakho emva koko uhlaziye amanqaku kwifowuni yakho. I-OneNote isebenza kuso nasiphi na isixhobo okanye iqonga.

Ifoto ye-OneNote iboniswe kwi-iPad, iPhone neWotshi ye-Apple
Ingcono nge-Office

I-OneNote lilungu losapho lwe-Office osele uyazi. Lungelelanisa amanqaku ngamanqaku athathwe kwi-imeyile ye-Outlook, okanye uzinzise itheyibhile ye-Excel. Yenza okungakumbi ngosetyenziso lwe-Office lwakho oluthandayo.

Ifoto yesakhiwo seOfisi

Qhagamshela kwigumbi lokufundela

Hlanganisa abafundi kwindawo yokuhlangana okanye nikela uncedo lomntu ngamnye kwiincwadi zamanqaku zabucala. Akusayi kubakho amaphepha kwakhona. Ungalungiselela izifundo uze usasaze umsebenzi ukusuka kwilayibhrari yesiqulatho esembindini.

Fumanisa iNcwadi yamanqaku yeKlasi

Ifoto ye-OneNote iboniswe kwiNcwadi ye-Surface