Ойлор OneNote'та таризге кирет

Кайрылманы жүктөө

Жүктөө


Өз жолуңузду жаратыңыз

Салфетка менен чаптооч белгилерде укмуштуудай ойлорду чиймелеп жатасызбы? Стилиңизди тагыраак түшүрүүгө жол барбы? OneNote ойлоруңузду таризди алууга каалаган жолдор менен камсыз кылат. Терип, же кудум калем менен кагазга жазгандай жазыңыз же тартыңыз. Ойлорду сүрөттөөгө вебден издеп жана каалаганды оюп алыңыз.

Windows 10до OneNote көрсөткөн планшет

Каалаган адам менен чогу иштөө

Жамаатыңыз кылымдын ой-мүдөөсүнө жетүүдө. Чоң үй-бүлөңүз жылда бир чогулуштун алдында иче турган тамактын камын көрүүдө. Ошол эле баракта калып, жана каалаган жерден ишти бирге алып барыңыз.

OneNote'ту планшетте жумуш үчүн колдонгон кишинин сүрөтү

Сыя менен ойлонуу

Даяр болуу. Колду коюу. Чийүү. Стилус же манжанын учу сизге керек болгон бирден бир курал. Колго жазылган белгилерди алып, аларды кийин терилген текстке айландырыңыз. Маанилүү нерсени түскө бөлөп, жана ойлорду тариздер же түстөр аркылуу айтыңыз.

Surface Калем менен тартылган жарык түстөр

Каалаган жерден жөлөө

Эсиңизде болсун. Офлайнда болсоңуз да, мазмунуңузду каалаган жерден тартып алыңыз. Ноутбугуңуздан баштап, анан белгилериңизди телефонуңузда жаңыртыңыз. OneNote ар кандай түзмөк же плафтормада иштейт.

iPad, iPhone жана Apple Watch'то көрсөтүлгөн OneNote'тун сүрөтү
Office менен иш жакшы

OneNote сиз билип жүргөн Office үй-бүлөнүн мүчөсү. Outlook email'ден тартылган кооздуктар менен белгилердин көркүн чыгарыңыз, же болбосо Excel жадыбалын кыналтыңыз. Чогу иштеген бардык сүйүктүү Office кайрылмалары менен көбүрөөк ишти аткарууга үлгүрүңүз.

Office имараттын сүрөтү

}

Класстан байланышуу

Окуучуларды чогуу иштөө жайында чогултуңуз же жеке блокнотторунан өзүнчө колдоо көрсөтүңүз. Эми басылган таркатма берилбейт. Сабактарды уюштуруп, борбордук мазмун китепканасынан дайындоолорду бере аласыз.

Класс Блокнотун издеп, ачуу

Surface Book'та көрсөтүлгөн OneNote'тун сүрөтү